Części trudnościeralne


Oddział ISCAR - MICROTOOLS opracował unikalną technologię eliminującą frustrujące zjawisko wycieków. Warunkiem szczelności każdego zaworu – kulowego, tłoczkowego, czy iglicowego – jest precyzja wykonania powierzchni sferycznych z tolerancją mniejszą niż 1 μm. Wszystkie części narażone na ścieranie produkowane są ze specjalnych gatunków proszków. Skład proszków i rodzaj spoiw są dobierane i dostosowywane do wymagań klienta wynikających z rodzaju zastosowania oraz warunków środowiskowych.

Opracowane przez MICROTOOLS gatunki proszków odznaczają się doskonałą odpornością na ścieranie i wytrzymałością na rozciąganie, dłuższym cyklem życia produktu, idealną powierzchnią po obróbce i precyzją wymiarów oraz doskonałą odpornością na odkształcenia, wynikającą z dużej wytrzymałości na ściskanie i uderzenia.
© MICROTOOLS-IMC All Rights Reserved