Części medyczne


Niezwykłym wyzwaniem jest produkcja implantów wszczepianych do organizmu oraz elementów systemów medycznych. Istotne aspekty togo procesu to ścisłe definiowanie produktu, jego opracowanie, produkcja w pełnej skali oraz kontrola jakości materiałów i procesów, ścisła precyzja wymiarowa, a wreszcie uzyskanie certyfikatów organów medycznych.

Proces wtryskiwania upraszcza produkcję i umożliwia wytwarzanie po względnie niskich kosztach bardzo skomplikowanych części i komponentów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat firma MICROTOOLS zyskała reputację producenta spełniającego surowe wymagania jakościowe przemysłu medycznego. Każdy wytworzony produkt jest przedmiotem starannego procesu planowania jakości, opracowanego przez dział zapewnienia jakości i realizowanego w toku całego procesu produkcyjnego.

Nasze możliwości w zakresie oprzyrządowania i szkolenia oraz umiejętności naszych wysoko kwalifikowanych pracowników pozwalają produkować bardzo skomplikowane wyroby, które w normalnych warunkach są efektem kosztownych i złożonych procesów obróbki. Jesteśmy dobrze przygotowani do zarządzania projektami i realizowania przedsięwzięć produkcyjnych na dużą skalę na rynku wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

MICROTOOLS dostarcza szeroką gamę materiałów do wyrobów medycznych, m. in.: stal nierdzewną w gatunkach 17-4PH, 420 i 440C zapewniające wysoką wytrzymałość, odporność na ścieranie i wysoką odporność na korozję; stal nierdzewną w gatunku 316L do zastosowań wymagających wysokiej ciągliwości i odporności na korozję.
© MICROTOOLS-IMC All Rights Reserved